SorterenDoor gebruik te maken van RFID technologie is het erg gemakkelijk materialen automatisch te sorteren. Het sorteersysteem zorgt er aan de hand van RFID
voor dat materialen worden gesorteerd in bakken of karren.
Deze staan dan direct klaar voor het personeel om over de verschillende afdelingen of verdiepingen in de kast te worden geplaatst.

Onze engineers tekenen in detail en 3D de installatie in uw tekeningen in.
Zo ontstaat een duidelijke visuele voorstelling van het ontwerp.


Tweesorter

Tweesorter


Binsorter

De binsorter is het eindstation van de sorteermachine. Deze kan materialen sorteren naar maximaal drie bakken. Links, Rechts, en achter. De binsorter wordt bestuurd vanuit de centrale besturing,
en kan modulair gekoppeld worden.
Zo kan een ketting van maximaal 8 binsorters ontstaan, met een maximum van 17 sorteer locaties.

Het grote verschil met de meeste sorteermachines die in bakken sorteren is dat wij geen gebruik maken
van riemen. Door ons ontwerp met de twee dichte banden is de kans op het vastlopen van materialen uitgesloten.
En omdat er steeds meer materialen korter in de bibliotheek verblijven worden deze ook steeds minder vaak
hard gebonden. Ook het aantal tijdschriften wordt groter, en zeker deze categorie is moeilijk te verwerken.

Met onze Bin sorter met zijn dichte banden is dat geen enkel probleem.
Functioneel, stil, modulair en bewezen.


Sorteer Torens (Corlector)

De sorteermodules zijn de laatste schakel in het sorteerproces, hier worden de items op planken gezet, waarna de items naar de bijbehorende locatie in de bibliotheek gebracht kunnen worden.
Elke sorteermodule heeft zes sorteerlocaties. Deze bevinden zich aan weerskanten van de module, elke locatie (plank) is 90 centimeter lang.

De werking van een sorteermodule is als volgt. De items komen aan via de uitname stations van de Boekenlift. Voordat deze de sorteermodule binnenkomen wordt het RFID label uitgelezen om de de plank van het item te bepalen. Nu weet de software van de sorteermodule naar welke zijde van de module het item moet worden gebracht. Het item wordt doorgevoerd en komt in de selector terecht. Tegelijkertijd komt de juiste zijde van de lift in de module omhoog om het item op te vangen, de selector draait totdat het item in de lift staat. Om het item op een van de planken te zetten, heeft elke plank een uitnemer, deze beweegt naar de lift toe om het item op te vangen. De lift met het item beweegt door deze uitnemer en het item blijft achter. De uitnemer beweegt weer naar zijn oorspronkelijke positie en zet het item op de plank. De sorteermodules zijn modulair opgebouwd, dit betekend dat de acht modules identiek zijn aan elkaar. Vanuit de basismodule wordt een uniek nummer toegekent aan deze acht modules. Dit heeft als voordeel dat ze zonder problemen uit te wisselen zijn, maar ook dat het systeem uit te breiden is in de toekomst. Als blijkt dat er op een verdieping te weinig sorteerlokaties zijn dan kan daar eenvoudig een sorteermodule bijgeplaatst worden


Sorteer Bakken

SorteerBakken